Kontakt

A. Šenoe 27, Sigetec
42230 Ludbreg -HR

Tel : +385(0)42-816-002
Fax: +385(0)42-300-004
gsm:+385(0)98-267-067

web: www.astrum.hr

e-mail info: astrum@astrum.hr

 


———————————————————————————————————————-

Astrum, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ludbreški Sigetec, A.šenoe 27, Ludbreg,  upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa 070002910.
Temeljni kapital od 19000,00 kn upisan je u cijelosti.
Članovi uprave društva : Damir Klarić
Transakcijski račun : PBZ  HR4123400091100210448

———————————————————————————————————————-