Obračun plaća na teritoriju R.Hrvatske

Usluga
Astrum d.o.o. , odio za obračun plaća , pruža poduzećima, obrtima te drugim institucijama i službama, potpunu ili djelomičnu uslugu obračuna plaća, kadrovske evidencije, obavezne evidencije o radnicima, te sigurnu i zaštićenu tajnu arhivu svih podataka, bez obzira u kojem gradu ili mjestu se nalazite u Republici Hrvatskoj.

Naši stručnjaci u području ljudskih resurasa i obračuna plaća mogu preuzeti kompletnu brigu oko procesa obračuna plaća u vaše ime te brigu oko obaveznih evidencija kao i  kadrovskih evidencija o radnicima. U slučaju potrebe za  novim ili specifično potrebnim evidencijama, brzo možemo osigurati ili pripremiti sve potrebne evidencije i obrade koje zatražite.

Komunikacija
Prilikom komunikacije i dostave podataka sa udaljenim korisnicima, kao i u samom programu za obračun plaća, koristimo sve dostupne najnovije informatičke i internetske tehnologije, tako da nije potrebno fizički dolaziti u naše poslovnice. Prilikom toga, ukoliko je potrebno,  možemo Vam osigurati i softvare za dnevne evidencije prisutnosti radnika na radu, koje nam zatim možete automatski slati.

Ušteda
U slučaju kompletnog prepuštanja obračuna plaća našem odjelu za obračun plaća, možete ostvariti značajne uštede na programskoj i računalnoj opremi i potrebnim kadrovima za obavljajnje obračuna plaća i kadrovskih evidencije te vođenja obaveznih evidencija. Nadalje, naši stučnjaci mogu vam brzo pripremiti različite specifične izvještaje za kojima imate potrebe.

Komentari su zatvoreni.