astrum-ch-logo.gif (1594 bytes) Razvoj poslovnog software-a
poslovni software, software za poslovanje,knjigovodstveni programi, trgovina, proizvodnja, laboratorij, evidencije, računovodstveni software
A. Šenoe 27, Ludbreg-Sigetec, tel : 042-816-002 , mob : 098-267-067 , fax : 042-300-004 , mail :  astrum@astrum.hr

Poštovani korisnici informacijskih sistema,

koristimo ovu priliku kako bi Vas informirali o gotovim softwerskim proizvodima i rješenjima izrađenim u našem poduzeću.  Astrum d.o.o. poduzeće je koje se bavi projektiranjem, izradom i implementacijom poslovnih softwerskih rješenja primjenjivih za poboljšanje i unaprijeđenje poslovanja različitih poduzeća ili ustanova.

U 15. godišnjem poslovanju stekli smo mnogobrojna iskustva u izradi i implementacijom informacijskih sistema i softwera u mnogim područjima i djelatnostima upravo prema potrebama korisnika.

Mimo standardnog poslovnog softwera, izradili smo i mnoga uskospecijalizirana poslovna rješenja koja su nam legitimacija za daljnju uspješnu, stabilnu i pouzdanu suradnju sa poduzećima i partnerima iz poslovnog svijeta.

Korištenjem specijaliziranih Sybase - baza podataka kao i drugih naprednih alata za razvoj, doprinjeli smo tome da su naše aplikacije, sigurne, čvrste, stabilne i pouzdane.

http://www.astrum.hr/                                                                                                             Ludbreg, 05.01.2009

IS OBRAČUN PLAĆE
 

Napredni specijalizirani softwerski produkt, s jednostavnim korištenjem za obračun plaće za poduzeća i obrte.

Obračun plaće koncipiran je tako da Vi jednostavno i brzo unosite mjesečnu evidenciju rada radnika uz mnogobrojne kontrole programa. Sami definirate vrste isplata te broj mjesečnih obračuna. Olakšice i porezi obračunavaju se točno prema ukupnim mjesečnim isplatama, ukoliko ima više mjesečnih obračuna. Mjesečni izvještaji, arhivski izvještaji te zakonski izvještaji prema institucijama, kao i brzi pregledi omogućuju Vam brz i pregledan uvid u željene podatke o plaćama kao i brz odgovor na tražen upit ili izvještaj. 

Omogućeno je samostalno definiranje i načun obračuna različitih vrsta plaćanja-isplata. Možete odrediti da li je pojedina vrsta isplate bruto, neto, da li se računa prema formuli ili unosite iznos, da li je osnovica za neki obračun, da li je dodatak, odbitak ili slično. Prema mjestima troška jednostavno koeficijentima možete raditi stimulacije ( za dobro obavljene poslove) ili destimulacije djelatnicima (za loše obavljene poslove).

Osigurano je svakodnevno kontinuirano poboljšavanje softwera, brze izrade izvještaja ili  podataka prema vašim željama kao i nadogradnje programa prema Vašim potrebama. Jednostavnost, preglednost, bolja komunikacija sa djelatnicima karakteristika su ovog programskog paketa. Moguća je veza za import (uvoz)   podataka i sati iz drugih obrada o radu. A
plikacija Plaće podržava različite potrebe u radu društva, od čega je sam obračun središnji dio. Rađena je prema Zakonu o porezu na dohodak, što znači da sadrži sve potrebne propisane obrasce i izvješća (ID, SPL, PK1, RS-m…).

IS Obračun plaće, zato jer sadrži mnoštvo parametara, pripremljene šifarnike doprinosa, žiro računa, RS-m obrazacaca lako i jednostavno implementira se u gotovo svako poduzeće ili obrt bez obzira na velićinu i kolićinu podataka koje treba obraditi.

Za sve informacije oko funkcija ili implementacije nazovite :
Damir Klarić, proj.inf.sistema , 042-816-002, 098-267-067 ili pišite na mail damir.klaric@astrum.hr

http://www.astrum.hr/rjes_obracun_placa.html

IS EVIDENCIJA DUGOTRAJNE IMOVINE
 

Specijalizirani softwerski alat za evidenciju i katalogizaciju dugotrajne imovine.

Unos podataka je omogućen na pregledan, brz i jednostavan način . Dugotrajna imovina (osnovna sredatva) prati se prema matičnim i prometnim podacima . Podaci se prate prema poslovnim jedinicama, zgradama, sobama, prema djelatniku. Podaci o dugotrajnoj imovini koji se mogu pratiti kroz poslovne godine su evidencijska šifra, naziv,  nabavna vrijednost, ispravak vrijednosti, sadašnja vrijednost, status, datum nabave, početak obračuna, nomenklaturna skupina (amortizacijska skupina, konto, definicije obračuna), jedinićna mjera, broj ulazne fakture , tvornički broj, model ili kartica opisa nekog sredstva.

Izvještaji i lsite evidencije prema mnoštvu parametara upita omogućuju brzu informaciju oko stanja dugotrajne imovine. Omogućen je godišnji obračun kao i ispodgodišnji obračuni amortizacije prema datumima.

Izvještaji o novonabavljenoj dugotrajnoj imovini, izvještaj o imovini koja nije ušla u obračun amortizacije, izvještaji obračuna prema amortizacijskim grupama, prema kontima, pojedinačno, detaljno i temeljnica obračuna. U svakom trenutku vidljiva je kartica
za pojedino sredtvo od početka nabave ili početka obračuna pa do danas . Omogućena je inventura dugotrajne imovine .Postoji mogućnost ispisa bar code naljepnica kao i izrade inventure prikupljanjem podataka ručnog data kolektora putem bar code .

Za sve informacije oko funkcija ili implementacije nazovite :
Damir Klarić, proj.inf.sistema , 042-816-002, 098-267-067 ili pišite na mail damir.klaric@astrum.hr

http://www.astrum.hr/rjes_dugotrajna_imovina.html

IS POSLOVANJE ZA TRGOVINE (ROBNO KNJIGOVODSTVO)

IS Poslovanje za trgovine
napredni je specijalizirani softwerski produkt, s jednostavnim korištenjem za potporu i praćenje poslovanja različitih vrsta trgovina (male trgovine, velike trgovine, trgovački centri, lanci trgovina ili trgovački centari).

Na IS Poslovanje trgovine se prema želji uključuju moduli IS proizvodnja, IS financijsko knjigovodstvo, IS plaće i IS Evidencija dugotrajne imovine (osnovna sredstva).

Uz informatizaciju poslovnih funkcija veleprodaje, maloprodaje i vezano proizvodnje - jednostavno i pouzdano formirate centralnu bazu podataka sa udaljenih lokacija za kontrolu čitavog poslovanja na jednom mjestu. Prijenos podataka izvšava se najmodernijom tehnologijom Sybase - SQL Remote sinhronizacije. Formiranje centralne baze izvršavava se automatski, jednostavno i besprijekorno točno u redovnom poslovnom procesu, bez obzira na geografske udaljenosti.

Sa ugrađenim funkcijama i modulima za analizu podataka poslovanja, te sa preglednim prikazom korisnih analitičkih i grafičkih rezultata trgovačkog poslovanja možete poboljšati Vašu ponudu prema željama kupaca, a time i profitabilnost (povećanje prihoda).

Ne dozvolite da Vaši kupci nezadovoljni odlaze iz trgovine. Sa naprednim alatom, za brzo kreiranje narudžbi dobavljačima, a prema potrebama, zaobilazite intuitivno i vizualno naručivanje te poboljšavate kvalitetu Vašeg skladišta. Ova funkcionalnost povečava zadovoljstvo kupaca. Smanjuje troškove nabave te optimizira skladište i sigurno stvara profit.

Osiguran je neprestan razvoj, unapređivanje i održavanje ovog programskog alata.   Održavanje vršimo sa brzim odzivom na bilo kojoj lokaciji u RH ili šire. Razvoj, dorade te izrade modula ili operacija radimo prema Vašim specifičnim potrebama.


Za sve informacije oko funkcija ili implementacije nazovite :
Damir Klarić, proj.inf.sistema , 042-816-002, 098-267-067 ili pišite na mail damir.klaric@astrum.hr

http://www.astrum.hr/rjes_trgovina.html
IS FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
 

IS Financijsko knjigovodstvo softwerski je proizvod namjenjen za praćenje financijskog poslovanja poduzeća ili obrta. IS Financijsko knjigovodstvo dio je cjelokupnog poslovnog sistema sa centralnom bazom podataka, što predstavlja slijevanje podataka automatski, sa različitih poslovnih lokacija te poslovnih događaja na jedno mjesto tj. centralnu bazu podataka.

Mnogi poslovni događaji knjiže se automatski, prema pripremljenim predlošcima. Ostaje više vremena za kontrolu te izrade i analize željenih izvještaja, bilanci, raznih rekapitulacija, informativnih poslovnih izvještaja koji unaprijeđuju poslovanje
.

IS Financijsko knjigovodstvo omogućuje vođenje salda konti, s ugrađenim deviznim poslovanjem, vođenje glavne knjige, knjige ulaznih i izlaznih faktura, automatski obračun PDV-a, obračun kamata, vođenje i izvršavanje platnog prometa, završne obrade na kraju godine kao i automatski prijenos u novu poslovnu godinu.

Knjiženja koja se rade ručno automatizirana su i veoma brza tako da se jednim unosom i sa podacima koje predlaže program automatski knjiži veoma točno i brzo sa automatikom kontiranja.

Centraliziranom bazom podataka te najkvalitetnijom metodom sinkronizacije podataka omogućeno je posjedovanje svih podataka na jednom mjestu kroz sve godine. Time je omogućeno dobivanje svih izvještaja iz bilo koliko godina unatrag što omogućuje razne analize. Software prepoznaje početna stanja tako da ih kod višegodišnjih izvještaja pravilno prilagođava rezultatu zbrojeva.

Na raspolaganju je mnoštvo izvještaja te možemo izraditi i Vama prilagođene grafičke izvještaje sa usporedbom godina za koje smatrate da će Vam omogućiti kvalitetnije donošenje odluka.

Programom možete definirati statistički izvještaj tako da u svakom trenutku možete dobiti točan podataka oko dobiti ili gubitka te također i ostalih financijskih pokazatelja.

Za sve informacije oko funkcija ili implementacije nazovite :
Damir Klarić, proj.inf.sistema , 042-816-002, 098-267-067 ili pišite na mail damir.klaric@astrum.hr

http://www.astrum.hr/rjes_financije.html

SPECIJALIZIRANA RJEŠENJA IZRAĐENA U ASTRUM-u d.o.o.


IS Kataloška prodaja - prikupljanje, obrada i slanje narudžbi poštom i dostavnim servisima s objedinjenim
robnim i financijskim poslovanjem

IS Televizijska prodaja - prikupljanje, obrada i slanje narudžbi poštom i dostavnim servisima , robno i 
                                          financijsko poslovanje

IS Kontrola protoka vode u distributivnom sistemu vode

Laboratorijska mjerenja proizvodnje kamenih agregata - proizvodnja kamenih agregata

Sudski depoziti i kontovnici

Evidencija radnog vremena - prema narudžbama, projektima i nalozima

Izvedba sinhronizacije baza podataka (samo sa Sybase ASA replication serverom)

Laboratorijska mjerenja - obrada podataka - proizvodnja cigareta i duhanska industrija (TDR)
Software za prikupljanje, čuvanje, obradu te prezentaciju podataka i rezultata mnoštva laboratorijskih mjerenja kvalitete proizvodnje duhana i cigareta

Za sve informacije oko funkcija ili implementacije nazovite :
Damir Klarić, proj.inf.sistema , 042-816-002, 098-267-067 ili pišite na mail damir.klaric@astrum.hr

http://www.astrum.hr/
PROGRAMI ZA INTERNET I WEB DIZAJN

Izrada specijaliziranih programa prema vašoj narudžbi  koji će se odvijati na internetu.
U izradu je uključen i grafički dizajn stranica.

U poslovnom nastupu orjentirani smo i na izradu programa za internet te željene poslovne procese možemo pretvoriti u program ili aplikaciju te postaviti na internet uključujući i dizajn stranica za sljedeća područja :

proizvodnja, trgovina, turizam, uslužne djelatnosti, računovodstvene djelatnosti ili neko drugo područje

Želite ponuditi, predstaviti, reklamirati svoje artikle, proizvode, usluge ili Vašu djelatnost jednom širokom krugu ljudi (korisnika interneta) na najjeftiniji način .
Iznajmljujete apartmane i sobe, hotelsko ste poduzeće, autokamp, turistička agencija, uslužna djelatnost u području turizma.

Želite za Vaš posao, internet program, koji će stvarati centraliziranu bazu podataka koja nastaje na različitim lokacijama gdje se odvija Vaš biznis.

U mogućnostu smo Vam izraditi Vam internet software, upravo kako Vi tražite. Software će poboljšati kontrolu Vašeg poslovanja, prezentirati Vaše artikle, proizvode ili usluge  širokom krugu ljudi koji koriste internet, proširiti Vaše poslovanje, povećati obim narudžbi, te time povećati prihode i smanjiti troškove. Korištenje profesionalnih baza podataka te kvalitetan dizajn uz stručno izvedeno internet projektiranje i programiranje prema potrebi, daje nam garanciju za izvedbom takovih internet aplikacija.

Internet aplikacije i stranice izrađujemo na taj način da je Vama korisnicima omogućena potpuna kontrola upravljanja, stavljanja sadržaja, promjene sadržaja, manipuliranja podacima, davanja naloga za pojedine akcije te ostale mogućnosti koje se u praksi pokažu potrebnim. Aplikaciju ćemo izraditi prema Vašem nalogu i zahtjevu.

Sve upite i informacije možete dobiti na kontakte :

Damir Klarić
tel gsm   : +385 (0)98 267 067
tel office  : +385 (0)42 816-002
fax :+ 385(0)42 300 004
mail : damir.klaric@astrum.hr

Neka od dosadašnjih rješenja :

Iznajmljivanje apartmana direktno bez posrednika
http://www.lastminute-hr.com/pocetna.php

Kupnja i prodaja nekretnina
http://www.nekretnine-info.com/

Katalog autokampova u izradi
http://www.autokampovi.com

Jednostavna web trgovina
http://www.crtice-hrvatske.com/web_shop/pocetna.php

Baza u koju različiti korisnici, građani pohranjuju fotografije, događaje  i članke o prirodnim i drugim znamenitostima i destinacijama  iz R.Hrvatske za popularizaciju planinarenja i kretanja te podizanja ekološke svijesti. Stranice su napravljene nabrzinu i volonterski te se uz neprestano punjenje baze ,  čeka i profesionalan redizajn .
http://www.crtice-hrvatske.com

Statičke stranice obiteljskog obrt-a  Herega - Ludbreg
http://www.herega.hr/

Statičke stranice lanca trgovina Krković d.o.o. - Zaprešić
http://www.krkovic.hr/

Vlastita probna aplikacija za unos roba i usluga različitih poduzeća
http://www.ponuda-hr.com/

 


KARAKTERSITIKE APLIKACIJE - WEB TRGOVINA

WEB TRGOVINA omogućuje dostup i prezentaciju Vaših proizvoda, usluga i prodajnih artikala veoma širokom krugu internet korisnika kojih je samo u R. Hrvatskoj oko 1 milijun.

Usluga Instalacije


   * instalacija web programske podrške za web trgovinu na web server
   * obuka za rad
   * pomoć pri početnom korištenju

Usluga proširenja web trgovine prema Vašim zahtjevima 


   * prema Vašem zahtjevu uz naknadu za utrošeno vrijeme izraditi ćemo Web
     trgovinu upravo prema Vašem zahtjevu i želji


Razvoj - program će neprestano biti poboljšavan i nadopunjivan novim mogućnostima i funkcijama

Program omogućuje
----------------------


Administracija

     * unos i ažuriranje grupa proizvoda
     * unos i ažuriranje podgrupa proizvoda
     * unos i ažuriranje podataka o artiklima
     * unos fotografija proizvoda
     * unos tekstualnog opisa artikala sa najsuvremenijim editorom
     * ažuriranje cijena, poreza, rabata za poznate kupce
     * biranje artikala i stavljanje u košaricu
     * manipuliranje košaricom
     * automatski obračun troškova dostave, ili bez troškova dostave
     * automatsko slanje ponuda nakon narudžbe naručiocu e-mailom
     * automatski ispis računa klikanjem narudžbi iz baze podataka o
        narudžbama
    
Prezentacija

     * prezentacija po grupama, podgrupama i detaljima o artiklu
     * tražilica
     *ocjenjivanje artikala
     * različiti statistički izvještaji
     * komentari kupaca o artiklu, proizvodu i usluzi (povečavaju vjerodostojnost izloženog artikla)

Naručioci i način narudžbe

      Omogućena su dva načina narudžbi kupaca :
            1)   logiranje,
poznati kupci, omogućuje ažuriranje osnovnih podataka o kupcima te davanje različiti beneficija kao
                                što su popusti, rabati, pokloni itd 
:
          2) direktna narudžba, bez logiranja,
nakon odabira artikla popunjavaju se podaci o naručiocu i izvršava se narudžba
                                bez potrebe za logiranjem kupca


Plaćanje za naručene artikle, proizvode ili usluge :
             1) Pouzećem ili putem ponude (ponuda se ispisuje automatski ili je izrađujemo ručno u slučaju takvog proizvoda

                 ili upita kupca

              2) U slučaju Vaše narudžbe ugrađujemo i mogućnost naplate direktno putem različitih kreditnih kartica.

Sva pitanja uputite nam preko sljedećih kontakata

Damir Klarić

tel gsm   : +385 (0)98 267 067
tel office  : +385 (0)42 816-002
fax :+ 385(0)42 300 004
mail : damir.klaric@astrum.hr