Program Konobar

O PROGRAMU KONOBAR , PROGRAM ZA UGOSTITELJSTVO
Program KONOBAR namjenjen je restoranima, barovima, kafićima  ili drugim ugostiteljskim objektima za pomoć u radu te unaprijeđenju poslovanja.

JEDNOSTAVNIM KORIŠTENJEM PROGRAM OMOGUĆAVA :
 

-robno materijalno pračenje poslovanja šanka i kuhnje
-definiranje normativa hrane , pića ili drugih artikala/proizvoda
-svakodnevno jednostavno unošenje i knjiženje materijala i trgovačke robe
-prikupljanje narudžbi prema stolovima i konobarima
-prikupljanje narudžbi sa android uređaja i slanje daljinski direktno sa stola
-momentalno printanje narudžbi na šanku ili u kuhnji još dok je konobar pri stolu
-nakon završetka konzumacije jednostavan ispis računa za goste, prema stolu ili pojedinačno
-kao način plačanja moguće je odabrati : gotovina, kreditna kartica, R1 račun gotovinski, R1 račun virmanski, odgođeno plačanje za građane
-preko blagajne možete izraditi izdatnicu materijala za vaš drugi poslovni pogon ili otpremnicu kupcu ukoliko je potrebno
-pračenje i pregled zaliha stanja materijala i trgovačke robe za šank i kuhnju
- kreiranje, ispisi i slanje narudžbi vašim dobavljačima za trgovačku robu i materijal kuhnje
-statistički i drugi izvještaji o poslovanju i profitu
-proizvoljan broj poslovnih jedinica koje mogu biti i dislocirane (lanac restorana ili kafića
povezujemo u jednu centralnu bazu)
-u program je uključena i izvedba fiskalizacija prema zakonu o fiskalizaciji
-prema potrebi , povezujemo robno materijalno poslovanje sa financijskim poslovanjem. Za sve druge informacije javite se na,

 

Astrum d.o.o.
A.Šenoe 27, Sigetec, 42230 Ludbreg
tel : 042-816-002 , mob: 098-267-067 , fax : 042-300-004 ,
mail : astrum@astrum.hr ,
skype : damirkl, kontak osoba : Damir Klarić

PREDNOSTI

 

-smanjenje grešaka kod posluživanja za restorane, kafiće ili druge ugostiteljske objekte sa velikim brojem stolova i sa mnogo gostiju te sa malim brojem konobara (Problem nastaje kada malo konobara mora opsluživati veliki broj gostiju na sve strane i događa se da više nisu sigurni što su odnjeli na koji stol. Jednom poslana narudžba i količine sa androida, za neki stol, sa lica mjesta (stola) u bazu narudžbi, ne zaboravljaju se. Narudžbe se nadopunjuju elektronički , odmah, a račun se izdaje (iz unesenih narudžbi) kada gost zaželi platiti. Od neugodnosti slučajno pogrešnih računa čuvate sebe i goste.)
-točnije robno materijalno pračenje zaliha za potrebe naručivanja od dobavljaća
-smanjenje vremena čekanja gostiju od narudžbe hrane i pića do serviranja, zbog momentalnog bežičnog
slanja narudžbe na šank ili u kuhnju sa android uređaja sa stola
-smanjenje grešaka kod narudžbi gostiju zbog upotrebe android programa
i elektroničkog slanja u kuhnju ili šank
-bolja kontrola konobarskog rada i točniji rad korištenjem android uređaja umjesto papirnog noteza
-u konačnici veće zadovoljstvo gostiju
-smanjenje gubitaka zbog točnijeg vođena robno/materijalnog poslovanja
-već sada pratimo sve što se i kako događa u vezi fiskalizacije, te će naši programi biti spremni kada se
u Hrvatskoj uvede fiskalizacija blagajniZa sve druge informacije javite se na,

 

Astrum d.o.o.
A.Šenoe 27, Sigetec, 42230 Ludbreg , HR
tel : 042-816-002 , mob: 098-267-067 , fax : 042-300-004 , mail : astrum@astrum.hr , skype: damirkl

Android aplikacija
 OSNOVNI NAČIN RADA PROGRAMA I BLAGAJNE

Program se sastoji od modula robno materijalnog i financijskog poslovanja s POS blagajnom , a koriste se oni moduli koje korisnik želi korisitit i na način kako to želi koristiti. Program je pogodan za velike restorane sa velikim prometom i mnogo narudžbi, sa puno konobara i stolova, kao i za male i jednostavne kafiće sa osnovnom ponudom. Može se kombinirati s više pogona , s prodajom trgovačke robe ili slično. U slučaju više dislociranih restorana jednog vlasnika ili jedne firme, sve podatke o poslovanju možemo povezati u jednu bazu.1) Nakon što gosti sjednu za neki stol, prilazi im konobar, te u android uređaj koji drži u ruci (na dlanu), umjesto noteza, na touch-screen ukucava njihovu narudžbu vezanu uz taj stol.

Android aplikacija

Android aplikacija poziva se dodirom prsta na sličicu konobara

2) Nakon toga konobar sluša što gosti žele naručiti i jednostavno dodirom prsta bira jela i piće iz ponude restorana koja gosti žele naručiti i tako bilježi u memoriju android uređaja

Izgled glavnog menia za android napravimo proizvoljno grafički na računalu, te mijenjamo kako i kada želimo.

Narudzba stola na android uređaju

Narudžba odabranog stola na android uređaj

 

3) Narudžbu zabilježenu na androidu, odmah nakon što je gotova, konobar šalje bežićno, pritiskom prsta na dugme, u računalo i u bazu u programu, gdje se odmah prikazuje u preglednoj tablici. U tom trenutku , odvisno od organizacije rada restorana, narudžba šanka, može se odprintati odmah na šanku, te je šanker pripremi, a narudžba za kuhnju u kuhnji gdje je prima kuhar ili glavni kuhar, a jelo odmah ide u pripremu i izradu, još dok se konobar nalazi s gostima. Konobar, u tom trenutku ide za drugi stol, a narudžba se već priprema. Što nam donosi uštedu u vremenu te izbjegavanje grešaka, ili pogrešnog obračuna. A u konačnici i zadovoljnijeg gosta. Naravno, narudžba za jednateisti stol može se nadopunjavati tako dugo dok gost odlući platiti. Tada se pritiskom na dugme u programu, ispiše račun za određeni stol (narudžbu). Prilikom štampe računa na raspolaganju su nam odabiri svih mogućih načina plačanja.

Bežićni prijenos podataka za šank i u kuhinju

Pritiskom na dugme podaci se sa androida prenesu za šank i u kuhnju te se tamo mogu printati radi bržeg početka pripreme narudžbe gosta.

Kada gost odluči platiti, cjelokupna narudžba, prenosi se u račun i račun se printa

 

Nakon pritska na dugme na androidu <ŠALJI> narudžba se prikazuje na računalu, a može se printati u kuhnji i na šanku. Šanker pripremi tacnu za piće za konobara, koji ćim dođe, preuzima tacnu s ispisom, i nosi gostima za stolovima. U međuvremenu, dok kuhari pripremaju jela, gost može naručiti još neki artikal (npr sladoled, još pića ili slično) i konobar se na androidu pozove za isti broj stola i automatski nadopunjuje narudžbu. Nakon završetka konzumacije, gost može opet nešto naručiti. I tako dugo dok ne odluči platiti. Nakon toga pritiskom na određenu narudžbu tog stola, kompletna narudžba se jednostavno pretvara u račun i ispisuje.

Maloprodajni račun

Nakon unosa narudžbe na androidu kod nekog stola, dalje se sve odvija automatski do ispisa maloprodajnog računa.

Na glavnom programu grafički i jednostavno omogućeno nam je definiranje normativa jela i drugih proizvoda koje prodajemo. Prema definiranom normativu, program će automatski voditi stanje zaliha u kuhnji (skladište materijala) kao i na šanku (skladište šank). Broj prodajnih mjesta, šankova ili takoreći skladišta je proizvoljan. Normative možete definirati u kombinaciji trgovačkih proizvoda ili u kombinaciji sa materijalima. Sve ostalo sređuje program. Na preglednim ispisima dobivamo potrošeno i zarađeno te vidimo točnu maržu te razliku između ukupnih prihoda i troškova.

Unos i ispis normativa

Grafički i jednostavno definiramo normativ. U tom trenutku, ukoliko imamo cijene materijala, odmah saznajemo koliko će nas koštati nabava materijala i ostalih troškova za pripremu, serviranje i prodaju npr čevapčića.

 

Poslovni izvještaju

Na raspolaganju nam je mnoštvo financijski izvještaja o poslovanju restorana , kafića , barova ili drugih ugostiteljskih objekata

Za sve druge informacije te nabavu i uvođenje programa javite se na :tel : 042-816-002 , mob: 098-267-067 , fax : 042-300-004 , mail : astrum@astrum.hr
internet : www.astrum.hr , Ludbreg-Hrvatska.Osoba za prvi kontakt : Damir KlarićJavite nam se i poslati ćemo Vam ponudu te demo program.  Program uvodimo na cijelom teritoriju Republike Hrvatske na licu mjesta ili za jednostavnije instalacije, ON line. Obuka za rad je zagarantirana i cjelovremena za vrijeme korištenja programa. Podrška i održavanje su osigurani. Održavanje programa je telefonski, preko skype-a, ON Line, ili na licu mjesta prema potrebi. Početni unos prodajnih artikala i/ili noramtiva do 100 artikala ćemo Vam mi unjeti prema poslanom cjeniku artikala u dogovoru sa Vama. Pratimo sve što se događa sa fiskalizacijom, te je naš program spreman za sve okolnosti kod uvođenja fiskalizacije.

 

Astrum d.o.o.
A.Šenoe 27, Sigetec, 42230 Ludbreg, HR
tel: 042-816-002 , mob: 098-267-067 , fax: 042-300-004 . e-mail: astrum@astrum.hr , skype : damirkl