+Trgovinsko poslovanje
+Financijsko poslovanje
+Platni promet
+Kataloška prodaja
+Laboratorijska mjerenja    kamenih agregata
+Kontrola protoka vode
+Sudski depoziti i    kontovnici
+Obračun plaća
+Dugotrajna imovina -    osnovna sredstva
+Proizvodnja
+Obračun kamata
+Blagajničko poslovanje

+TV prodaja (prodaja oglasima na televiziji) - narudžbe, isporuke, robno, financijsko

+Laboratorijska mjerenja dima, duhana i cigareta kod proizvodnje cigareta ( software za laboratorij )

+Modul za Webshop (internet trgovina ) - uvjek aktualni podaci

+Usluga obračunavanja plaćaZa sve dodatne informacije molimo Vas obratite se na telefonske brojeve poduzeća 042-816-002,
fax: 042-300-004,
gsm: 098-267-067,
e-mail: astrum@astrum.hr
gdje će Vam naši stručnjaci odgovoriti na Vaša pitanja.

 


neke fotografije sučelja

Dio maske za unos podataka o radniku. Dio maske s parametrima za ispis obračunskog listića, kao i obračunski listić djelomićno. Dio maske s unosom mjesečne eveidencije rada.

Za sve informacije pišite na astrum@astrum.hr ili 098-267-067, 042-816-002

Maska šifriranje grada ili općine te definiranje poreza i prireza

Maska za šifriranje gradova, te definiciju poreza , prireza i pripadajućih virmana.

Za sve informacije pišite na astrum@astrum.hr ili nazovite 098-267-067, 042-816-002 za vrijeme radnog vremena.

 

Obuhvat mjesečne evidencije rada radnka

Maska za obuhvat i unos mjesečne evidencije rada radnika. Maska sadrži mnogobrojne kontrole unosa kao i automatizrane predloške podataka.

Za sve informacije pišite na astrum@astrum.hr ili nazovite 098-267-067, 042-816-002 za vrijeme radnog vremena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obuhvat dnevne evidencije rada radnka

Detalj na masci za unos dnevne evidencije rada radnika.

Za sve informacije pišite na astrum@astrum.hr ili nazovite 098-267-067, 042-816-002 za vrijeme radnog vremena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o evidenciji radnika

Detalj na masci o podacima o radnicima i drugim kategorijama osoba koje fluktuiraju kroz radni proces.

Za sve informacije pišite na astrum@astrum.hr ili nazovite 098-267-067, 042-816-002 za vrijeme radnog vremena.

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviđa mi se ovaj program za obračun plaća

IPS " Obračun plaća " i IPS "Dnevna evidencija rada"

Tko može sve korisiti IPS Obračun plaće

Poduzeća-društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), dionička društva (d.d.), obrtne radnje, komanditna društva, zadruge, udruge, državna poduzeća i institucije te sva druga društva koja posluju prema zakono o porezu na dohodak.

Imate samo jedno računalo i ono je Vaš cijeli svijet .
Imate jednog, dva ili nešto više djelatnika za obračun. Na jednom računalu vodite i pratite Vaše kompletno poslovanje. Jednostavnost korištenja ovog paketa IPS obračun plaće je ono što će Vam uštediti vrijeme i brige oko obračuna. Promjena datuma obračuna i eventualno iznosa primitka i klik gumba dovoljno je za obračun.

Srednje ste ili veće poduzeće .
Fluktuacija djelatnika i prometni događaji i slučajevi oko plaća veći su. Početnim parametriziranjem parametara plaća ili prijavom novih vrsta plaćanja jednostavno rješavate gotovo sve slučajeve prilikom obračuna za vanjske i unutarnje zahtjeve i potrebe.

Velika ste ustanova ili poduzeće sa velikim brojem djelatnika. Informacije o izvšenim satima ili proizvodnim rezultatima djelatnika stižu sa svih strana. Velikim brojem parametara koji se jednom podese IPS plaće zadovoljiti će i najveće sisteme. IPS plaće jako je modularan sistem i u slučaju potrebe otvoren je za automatsko primanje različitih vrsta evidencija i podataka potrebnih za obračun . U slučaju da poduzeće ili ustanova želi, naši stručnjaci mogu izvesti automatsko primanje podataka sa svih udaljenih lokacija i njihov import u evidencije rada za obračun.

IPS obračun plaće može se korisitit za redovan obračun plaća kao i za obračun prema zakonu o primicima od povremenog nesamostalnog rada (honorarni posao).

Rješenje za unutarnje i vanjske potrebe

Obračun plaće spada u delikatne i kompleksne poslove unutar poduzeća te svaka pogreška može uzrokovati štetne materijalne posljedice za djelatnika, poslodavca te zahtjeve vanjskih korisnika.

IPS Obračun plaće razvijen u Astrum-u koncipiran je tako da uspješno zadovoljava unutarnje potrebe poduzeća i poslovodstva te daje pregledne i brzodostupne informacije za donošenje kvalitetnih odluka oko politike plaća, da na maksimalno moguć naćin osigurava točnost i relevantnost podataka obračuna za djelatnike, te da izvještavanjem zadovoljava sve vanjske korisnike podataka.

IPS plaće također sadrži i prati najvažnije kadrovske podatke o djelatnicima.

Otvorenost i ispunjeni zahtjevi svih vanjskih korisnika

IPS Obračun plaće izrađen je prema zakonu o Porezu na dohodak što znači da sadrži sve potrebne propisane obrasce i izvješća kao što su RS-m obrazac, ID obrazac, SPL obrazac, PK1 obrazac te druge potrebne obrasce i rekapitulacije potrebne mirovinskim fondovima, centrima za soc. skrb, prijavu staža itd.

Također pripremljeni su i exporti zapisa isplata na magnetni medij ili u datoteku za određene banke . Moguće vrste isplata djelatnicima su na tekući račun, štednu knjižicu ili u gotovini.

Ispunjenje zahtjeva unutarnjih korisnika

IPS Obračun plaće moguće je brzo i parametarski prilagođavati različitim unutrašnjim aktima i pravilima poduzeća za isplatu plaća, moguće je dobiti analize i izvještaje po raznim kriterijim te pregledne informacije o plaći svakog radnika za trenutni obračun ili kroz niz godina za koje se vršio obračun.

Strukturna organizacija, načini obračuna i proizvoljan broj vrsta isplata

Ovim IPS-om moguće je obračunati plaće za proizvoljan broj djelatnika.

Organizacijska struktura podijeljena je tako da može pratiti troškove plaće po mjestima troška kroz 4 nivoa te na kraju i po pojedinom radnom mjestu. Svaki nivo troška plaće možete proizvoljno odrediti. Svaki nivo može imati svoj faktor učinka i različitu vrijednost boda odvisno od potrebe ili težine radnih operacija koje se obavljaju. U mjesečnoj evidenciji rada svakom djelatniku može se unjeti u kojem pogonu ili sektoru je radio ukoliko je mijenjao mjesta troška. Te na taj način možemo dobiti i točne podatke o troškovima plaća po svakom mjestu troška.

Obračunati plaću moguće je na različite načine. Vrijednošću boda, vrijednošću koeficijenta radnika i koeficijenta mjesta troška, fiksnim bruto iznosom, koeficijentom korekcije pogona, stimulacijom na fiksni iznos ili koeficijentom stimulacije na ukupni iznos, koeficijentom vrste isplate, vrijednošću sata itd. Za svaka vrstu plaćanja može se pridružiti i formula po kojoj će se iznos obračunati. Sve ovo koristite ili ne koristite te sami mijenjate i parametrizirate.

Moguće je unositi proizvoljan broj vrsta isplata koje sami definiramo prema potrebi. To su npr. Redovan rad, godišnji, državni praznik, prekovremeni, bolovanje, bolovanje na teret fonda, stimulacije, neplačeni godišnji, dežurstvo, topli obrok, rad subotom, rad nedjeljom, rad praznikom, božićnia, uskrsnica, komplikacije u trudnoći, redovan rad za 4 sata, minuli rad, topli obrok, prijevoz na posao itd. bez ograničenja u broju vrsta isplata. Ukoliko se radi o proizvodnom poduzeću moguće je povezati mjesečnu evidenciju rada za obračun plaće sa evidencijama u proizvodnji potrebnim za izračun plaće.

Prilikom definiranje vrste isplata možete odrediti da li se radi o bruto isplati ili neto isplati, formulu za obračun, koji koeficijenti će se koristit, za što je sve osnovice ta isplata , da li se automatski obračunava, što se unosi kao parametar (sati, iznos, bodovi, proizvodni učinak...), u koji total ide isplata itd. Svo ovo se radi klikom na miša. Na pregledima i izvještajima možete dobiti uvid i rekapitalaciju za obračun ili mjesec po vrstama isplata na mnogo različitih načina.

Djelatnici sa beneficiranim radnim stažom


Samo jednim parametrom definirate da se radi o djelatniku sa beneficiranim radnim stažom, odnosno da li se radi o stažu koji se priznaje za rad 12 mjeseci kao rad 14 mjeseci, odnosno kao rad 15,16,18 ili 24 mjeseca. Program će izračunati odgovarajuće doprinose za djelatnike sa beneficiranim radnim stažom, te urediti sve ostale odgovarajuće podatke i prirediti izvještaje.

Osnovice za doprinose u specifičnim slučajevima

Kada se dogodi specifičan slučaj da je bruto iznos plaće djelatnika za puno radno vrijeme manji od minimalnih osnovica za obračun doprinosa ili obrnuto program automatski korigira osnovice za obračun doprinosa. Npr. u slučaju rada za 4 satno radno vrijeme zbog njege djeteta ili u drugim specifičnim slučajevima.

Višekratne isplate i akontacije u jednom mjesecu

IPS-om obračun plaće moguće je izvršiti proizvoljan broj isplata u jednom mjesecu. Odnosno onoliko isplata koliko ima radnih dana. Program će izvršiti obračun poreza na dohodak i iskorištenih olakšica na najprecizniji način tako da porez neće biti previše obračunat, a niti premalo. Također moguće je vršiti akontacijske isplate plaća.

Obustave, krediti, dodaci

Možete precizno definirati otplatni plan kredita koji se zatim automatski obračunava. Možete definirati višemjesečni odbitak kao i jednomjesečni odbitak. Možet definirati kredit s deviznom klauzulom koji unosom tečaja automatski ulazi u obračun. U svakom trenutku za svakog djelatnika moguće je vidjeti ukupne kredite, otplaćene kredite i ostatak za plaćanje.

RS-OBRAZAC , automatsko generiranje

RS obrazac automatski se generira te priprema datoteku za prihvat u REGOS-u. Svi RS obrasci pohranjuju se pod rednim brojem te ih je moguće i naknadno izlistati. Imate li potrebe možete izraditi i korektivni RS obrazac.

Izvještaji i pregledi


IPS Obračun plaća rađen je prema zakonu o porezu na dohodak pa je time moguće ispisati sve zahtjevane izvještaje koji se odnose na zahtjeve vanjskih korisnika - Regos, Banke, Porezna uprava.... Također za potrebe korisnika IPS-a izrađeni su potrebni izvještaji . Obračunski listići, rekapitulacija plaća, rekapitulacija po mjestu troška, rekapitulacija poreza, prireza, liste bolovanja, kredita, jednostavne kadrovske liste, potpisna lista, lista zarada, godišnja i mjesečna izvješćivanja ukupno i za svakog djelatnika posebno...


IPS Dnevna evidencija rada
( modul se može koristiti zasebno od IPS obračun plaće ili integrirano sa IPS plaće)


Izvadak iz pravilnika o dnevnoj evidenciji rada i vođenju podataka o radnicima.


Dnevna evidencija rada odvija se unosom podataka o dnevnom prisustvu radnika na radu prema propisanom pravilniku. Unos podataka može se raditi i na fizički udaljenim pogonima, a podaci svakodnevno prebacivati u centralu. Na taj način odmah uočavamo realizirane sate rada prema vrstama rada radnika. Svakodnevno vidimo tabelarni sumirani pregled koliko je radnika radilo i koliko sati, koliko ih je bilo na godišnjem, sati bolovanja, sati nočnog rada, sati prekovremenog rada, sati rada nedjeljom, blagdanom ili praznikom. Kao i sate sve druge vrste rada koje taj mjesec radnici koriste, prema pravilniku. Vidimo razliku između plana rada i realiziranog rada. Također omnogućeno je pračenje viška sati, odnosno sati koji se preraspoređuju, kao i manjka sati rada svakog djelatnika. Podaci se mogu ili nemoraju iskoristiti za ručni ili automatski import u program plaće za obračun plaća. Za kontrolu unosa kao i za automatizaciju unosa (brži unos) koristi se radni kalendar u kojem su definirani i svi praznici ili neradni dani.

Kako ne bi gubili puno vremena oko unosa evidencije, program opcionalno omogučuje, automatsku pripremu evidencije cijelog mjeseca, prema gotovim predlošcima, a evidentiraju se samo promjene. Te automatski unos radnog vremena za sve djelatnike, za jedan dan, a vi ažurirate samo razlike.

Program omogučuje :

*Evidenciju podataka o radnicima prema novom pravilniku od lipnja 2010
*Brzu evidenciju o prisutnosti radnika na radu
*Automatiziranu , još bržu, evidenciju o prisutnosti na radu
*Unos podataka na nivou firme (ustanove), poslovnice, pojedinog djelatnika
*Unos podataka u fizički udaljenim jedinicama i automatsko prikupljanje podataka u centrali

*Predlošci unosa za cijeli mjesec po djelatniku/ unosite samo promjene
*Predlošci unosa za dane za sve djelatnike / unosite samo razlike
*Radni kalendar s kalendarom praznika ili blagdana

*Momentalni prikaz prekoračenih sati ili sati viška rada, te automatski prijenosi iz mjeseca u mjesec

*Evidencija prema svim željenim vrstama rada (redovan rad, rad nedjeljom, praznikom, bolovanje, nočni rad, prekovremeni rad, terenski rad, službeni put, saldo sati, saldo razlike i sve drugo što želite

Ispisi, pregledi i izvještaji :

*dnevni i mjesečni izvještaj rada po radnicima prema pravilniku
*rekapitulacija na nivou firme ili pogona po radnicima
* rekapitulacije izvršenih sati rada prema datumima
* razlike planiranog i ostvarenog
*automatska mjesečna prekoračenja rada ili manjkovi radnih sati za radnike
*automatski prijenosi prekoračenih ili manjka sati iz mjeseca u mjesec

*u pripremi : obrazac OP

Prijenosi dnevne evidencije iz udaljenih poslovnica i umrežavanje

Na veoma lak i jednostavan te pouzdan i siguran način omogućeno je umrežavanje fizički udaljenih pogona, odnosno prijenos podataka dnevne evidencije rada radnika, iz udaljenih jedinica u centralnu bazu podataka, odgovarajućim osobama (kadrovskoj službi, obračun-u plaća, manager-u, direktoru-u) na obradu ili uvid. U udaljenim pogonima unose se podaci o prisustvu na radu prema pravilniku te se metodom replikacije prenose u centralnu bazu.

Pregled funkcionalnosi


Opcije i parametri
......... prilagođavanje programa zahtjevima korisnika

Šifarnici,
......... matični podaci, pregledi i ispisi šifarnika

Kadrovska evidencija
.......... kadrovski podaci, evidencija prema pravilniku

Dnevne evidencije rada radnika
........... dnevne evidencije rada radnika po mjestima rada

Obračuni
.........
podaci za obračun
......... evidencija radnog vremena za obračun
......... obračun
......... pregledi i izvještaji obračuna

Arhivski podaci
..........izvještaji iz arhivskih podataka

Održavanje i administracija
......... operateri, održavanje podataka, backup

Podrška kod korištenja

Svaki radni dan od 8 - 16 h, a prema potrebi i neradim danom, stojimo na raspolaganju za vaše upite i pitanja:

.... odgovore na svako vaše pitanje u vezi korištenja programa obračun plaće

.... da vam odmah ON LINE otklonimo bilo kakvu nepravilnosti u radu ili riješimo problem kojeg sami niste u stanju riješiti

.... da Vam reinstaliramo najnovije verzije programa zbog zakonskih promjena

.... da Vam izradimo dorade ili nadopune program novim funkcionalnostima ili podacima koje bi Vi trebali zbog vašeg specifičnog poslovnog procesa
Želite li imati potpun, siguran , stabilan , moderan, robustan i jednostavan za korištenje, program za obračun plaća, uz neprestanu podršku,
za sve dodatne informacije molimo Vas obratite se na telefonske brojeve poduzeća :

tel : 042-816-002,
fax: 042-300-004
gsm: 098-267-067
e-mail: astrum@astrum.hr gdje će Vam naši stručnjaci odgovoriti na Vaša pitanja.

Osobe za kontakt (prodaja i ponude) :

Klarić Damir proj.inf.sistemaVijesti vezane uz program za obračun plaća :

Listopad 2013

Prepravljeni zbirni nalozi prema novim konstrukcijama sloga zbirnog naloga.
Dovršen JOPPD i spreman za testiranje.
Poboljšan rad za obračun plaće za tvrtke koje rade obračun za više korisnika, npr. knjigovodstveni servisi, na način da je moguće lakše definirati, postaviti koristiti zajedničke šifarnike.

Lipanj 2012

U programu OBRAČUN PLAĆA , izrađen je modul za automatsko kreiranje zbirnih naloga za sve virmanske naloge. To znaći da kada se jednom napravi obračun, pritiskom na dugme, kreira se datoteka naloga za plačanje (elektronički virmani) , te se pritiskom na dugme virmani elektronički prebacuju u banku ili finu. Nije potrebno sve virmane poslati odjednom. U preglednoj tablici klikom miša odabiremo koje naloge želimo poslati te tako platiti. Virmani koji su prošli plačanje, automatski se zatvaraju kao plaćeni. Vrijeme obrade naloga i plačanja, smanjuje se na praktički, nekoliko minuta. Radi prilagodbe EU pripremljen je i slog prema IBAN, (zapis naloga) koji će vrijediti od 1.6.2013.

Svibanj 2012

IPS Obračun plaća, potpuno je prilagođen novom načinu kontrole plačanja doprinosa od porezne uprave i banaka.

Rujan 2011

Astrum d.o.o. pruža uslugu OBRAČUNAVANJE PLAĆA za korisnike koji u svojim organizacijama imaju potrebu obračunavanja plaće .
Sve o usluzi obračuna plaća možete pročitati ovdje : Usluga obračuna plaća .

Siječanj 2011

Izrađen je novi ID obrazac, kao i IP kartice obzirom na godišnji obračun poreza i plaće.

Prosinac 2010
U program Obračun plaća, ugrađen je godišnji obračun poreza u 12-om mjesecu. Program obračuna, prema godišnjoj tabeli poreza, uzevši u obzir i 12-ti mjesec, koliko je radnik morao ukupno platiti prireza i poreza te koliko je platio te to adekvatno primijeni u obračunu u 12-om mjeseci. Obračun je povezan sa svim adekvatnim izvještajima o porezu kao i prema poreznoj upravi.

Listopad 2010

Program za evidenciju rada i podataka o radnicima uvodi Dom za starije i nemoćne osobe NOVI ŽIVOT - Radovec. Varaždinska Županija.

U rujnu 2010, program IPS "Dnevna evidencija rada prema pravilniku" uvode tvrtke Stolarija Jakopčin - Mali Bukovec sa preko - 70-ak djelatnika, te tvrtka Krković d.o.o. - Zagreb , preko 25 djelatnika na dislociranim pogonima. Tvrtka automatski prikuplja podatke u centrali, te ih prosljeđuje službi za obračun plaće. Tvrtka Kaming d.d. - Ljubešćica, sa preko 120 djelatnika, uvodi program IPS "Evidencija podataka za djelatnike" sa svim podacima prema novom pravilniku.


Srpanj 2010
Izvršena dogradnja programa o evidenciji podataka o radnicima prema PRAVILNIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA, te nadodani podaci i obrade koji omogućuju bolje pračenje, zadržavanje, kadroviranje i regrutiranje kvalitetnih kadrova, što je veoma značajno za uspješno poslovanje svakog poduzeća. Također dodatkom su ispunjeni i svi propisani uvjeti za vođenje evidencije o radnicima i drugim kategorijama osoba koje fluktuiraju kroz radni proces ili firmu. Ovaj programski dio može se jednostavno proširivati i drugim podacima i obradama koje mislite da su Vama potrebni i važni.

Siječanj 2010, minimalna plaća i osnovice za plaće od za siječanj 2010
Minimalna plaća : 2814,00 kn (od 01.06.2009-31.05.2010)
Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa : 2700,60 kn
Naniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za nepuno radno vrijeme (npr. 4h) : 1407,00 kn
Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje za I. i II stup : 46296,00 kn
Sve ostale informacije pogledajte u RRIF br. 1/10


15.01.2010 na IPS Plaće - Astrum, riješene su sve tehničke promjene i zakonske izmjene prema Poreznoj upravi, Regosu, Bankama prema izmjena i dopunama vezanih uz promjenje na obračunu plaća tako da je program potpuno spreman za 2010 godinu.

Početkom siječnja 2010 Tvrtka Megametal - Nedelišće, Kotoriba uvodi program IPS Plaće
Tvrtka Megametal proizvodna je tvrtka za proizvodnju poljomehanizacije s proizvodnim pogonima u Nedelišću i i Kotoribi.
web: Megametal

Tokom 2009 tvrtka Stolarija Jakopčin-Mali Bukovec uvodi IPS Plaće.
Stolarija Jakopčin je vodeći proizvođać lijesova u republici hrvatskoj te zapošljava preko 70-ak djelatnika.
web: Stolarija Jakopčin

Tokom 2009 tvrtka Kaming d.d. - Ljubešćica, Novi Marof uvela je IPS plaće.
Tvrtka Kaming d.d. bavi se proizvodnjom građevnog materijala, žbuka, betona i betonskih proizvoda te upošljava preko 120 radnika iz različitih gradova, općina i županija.
web: Kaming d.d.

18.01.2010 Tvrtka Slatka Tajna, Ludbreg koristi IPS Plaće
Trgovačko poduzeće Slatka Tajna, u jednom danu uvelo je program IPS Plaće te izvršilo obračun i isplatilo plaće djelatnicima. Tvrtka ima preko 25 djelatnika, bavi se maloprodajom u 5 dislociranih prodavaonica.


10.08.2009 Tvrtka KS Ludbreg, koristi IPS Plaće
Uz već postojeće tvrtke, program IPS Plaće Astrum, počela je koristiti tvrtka KS - Ludbreg - Zlatko Kranjčec, specijalizirana za uvođenje centralnog grijanja, vode, struje, strojobravarske usluge i usluge montaže opreme u peradarskim i svinjogojskim farmama

01.08.2009. Uvođenje posebnog poreza (krizni porez)
Uz minimalne zahvate u izvorni kod programa, u roku nekoliko sati izvršena je nadogradnja programa za obračun kriznog poreza, kao i pripremljeni svi potrebni trenutni i arhivski izvještaji za taj porez. Sve verzije programa kod korisnika zamjenjene su odmah, on line, na zahtjev pojedinog korisnika IPS Plaće - Astrum.

U siječnju 2009 program IPS Plaće uvodi Kunagora d.o.o.-Pregrada
Kunagora d.o.o. - Pregrada, trgovačko je poduzeće specijalizirano za tehničku robu, salon namještaja te građevinski materijal, alate i uređaje, željezariju te posluje u dvije izdvojene hale. Zapošljava preko 25 djelatnika.tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o. - internet razvoj