Utorak, Listopad 16th, 2012

now browsing by day

 

Rokovi fiskalizacije prema prijedlogu zakona

 

Datumi početka fiskalizacije prema prijedlogu zakona :

(1) Od 1. siječnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to za velike i
srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane
(Oznaka I područja NKD 2007.).

(2) Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to obveznike
fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak
motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih
zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.

(3) Od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije

Spremate li se za fiskalizaciju ? Tko su obveznici fiskalizacije…

Iz prijedloga zakona o Fiskalizaciji

Fiskalizacija općenito :

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koje se provode radi nadzora ostvarenog prometa u gotovini

Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Znači, gotovina nije samo keš nego sve što nije plaćanje na Žiro račun !

Obveznikom fiskalizacije smatra se :

1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak, te

2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit a koji su prema odredbama posebnih propisa obveznici izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Malim obveznikom fiskalizacije smatra se obveznik fiskalizacije iz članka 3. točke 1. ovoga Zakona, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrĎuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.

Iznimno od članka 3. ovoga Zakona, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik koji ostvaruje promete u slijedećim djelatnostima:

1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
2. prodaja ulaznica,
3. prodaja na tržnicama,
4. prodaja novina i dnevnog tiska,
5. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
6. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
7. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
8. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
9. pružanje bankarskih usluga, te
10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, telefon i
slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba

 

Poveznica na prijedlog zakona o fiskalizaciji :

http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/dokumenti/PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI 230712.pdf