Utorak, Listopad 30th, 2012

now browsing by day

 

Što je PKI

PKI (Public – key infrastrukture) je skup hardwera, softwera, ljudi, pravila i produkata potrebnih za kreiranje , upravljanje , distribuciju upotrebu, pohranu, otkazivanje digitalnih certifikata.

U kriptografskom smislu PKI je zapravo dogovor koji povezuje javne ključeve sa odgovarajućom identifikacijom pojedinog korisnika preko kontrole CA (certificate authority). Identifikacija korisnika mora biti jedinstvena unutar CA. U  ime i na ime CA,  treća strana može pružiti i izdati , te provjeravati identifikaciju. Veza je uspostavljena kroz proces registracije i izdavanja, koji ovisi o nivou sigurnosti koji se u vezi zahtjeva, te može biti kontrolirana softwerom pri CA ili ljudskim nazorom. PKI pravila koja osiguravaju vezu nazvana su Registration Authority (RA) . RA osigurava da je javni kljuć vezan upravo za ‘pojedinca’ , osobu, pravnu osobu , kojemu je dodjeljen.

Trenutno u Hrvatskoj jedino Fina osigurava upis pojedinca ili pravnih osoba u sustav PKI i ona je jedini CA partner u Hrvatskoj i  za sada ovlaštena za izdavanja digitalnih certifikata.

Skica PKI

Skica PKI

Više

http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_infrastructure

Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju

Prema najavama Ministarstva financija, Porezne Uprave, donošenje zakona o Fiskalizaciji se očekuje sredinom studenog. Tada će fina početi izdavati produkcijske certifikate .

Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju?

Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikat za potrebe fiskalizacije je da obveznik fiskalizacije treba biti registriran u sustav PKI. Ako obveznik fiskalizacije već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio.

U tom slučaju obveznik fiskalizacije treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju.

Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI

Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
  • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
  • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata

Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije – 1 primjerak,
  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja – 2 primjerka,
  • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na razdoblje od 5 godina, nakon čega je certifikat potrebno obnoviti.


Produkcijske aplikativne certifikate Fina će započeti izdavati po usvajanju Zakona.

Napomena: Uskoro će za obveznike fiskalizacije biti omogućena unaprijeđena verzija načina predaje dokumentacije koja podrazumijeva elektroničke obrasce odnosno elektroničku predaju dokumentacije za izdavanje aplikativnog certifikata.

Više :

http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1543