Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju

Prema najavama Ministarstva financija, Porezne Uprave, donošenje zakona o Fiskalizaciji se očekuje sredinom studenog. Tada će fina početi izdavati produkcijske certifikate .

Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju?

Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikat za potrebe fiskalizacije je da obveznik fiskalizacije treba biti registriran u sustav PKI. Ako obveznik fiskalizacije već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio.

U tom slučaju obveznik fiskalizacije treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju.

Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI

Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
 • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata

Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije – 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja – 2 primjerka,
 • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na razdoblje od 5 godina, nakon čega je certifikat potrebno obnoviti.


Produkcijske aplikativne certifikate Fina će započeti izdavati po usvajanju Zakona.

Napomena: Uskoro će za obveznike fiskalizacije biti omogućena unaprijeđena verzija načina predaje dokumentacije koja podrazumijeva elektroničke obrasce odnosno elektroničku predaju dokumentacije za izdavanje aplikativnog certifikata.

Više :

http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1543

2 Comments  to   Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju

 1. Artur Polajner kaže:

  Da li za paušalno plačanje poreza na postelje treba uvesti fiskalizaciju Lp

 2. dklaric kaže:

  Prema prijedlogu Zakonu, obveznikom fiskalizacije smatra se:
  - fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod odreĎenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva),
  - fizička osoba obveznik poreza na dobit te
  - pravna osoba obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i ostali),
  ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima.
  ——-
  7. Mali obveznici fiskalizacije jesu obveznici fiskalizacije za koje je propisan pojednostavljeni postupak fiskalizacije.
  —–
  Ĉlanak 4.
  Malim obveznikom fiskalizacije smatra se obveznik fiskalizacije iz članka 3. točke 1. ovoga Zakona, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrĎuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.
  ——
  Fiskalizacija u prometu gotovinom malih obveznika fiskalizacije
  Ĉlanak 20.
  (1) Iznimno od odredbe članka 16. ovoga Zakona, mali obveznici fiskalizacije iz članka 4. ovoga Zakona, dužni su izdati račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa označenu rednim brojevima.
  (2) Uvezanu knjigu računa prije početka upotrebe ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava.
  (3) Mali obveznici fiskalizacije provode postupak fiskalizacije izdavanjem računa na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, ne primjenjujući postupke fiskalizacije propisane člancima 17., 18. i 19. ovoga Zakona.
  (4) Ministar financija propisat će pravilnikom sadržaj te postupak ovjere uvezane knjige računa
  ———————
  ODGOVOR :
  Ukoliko ste mali obveznik fiskalizacije, također ćete trebati izdavati fiskalizirane račune. Računi će biti uvezeni u knjigu , sa svojim jedinstvenim brojem (JIR) koju ćete moći nabaviti u Poreznoj upravi. Na taj način i vićete trebati uvesti fiskalizaciju.
  Ukoliko je vaša djelaltnost prema NKD, DJELATNOST PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE , fiskalizacija prema prijedlogu zakona za te djelatnosti počinjue 1.1.13.
  Više pročitajte u prijedlogu zakona. Donašanje zakona očekuje se polovicom studenog 2012.g.
  Prijedlog zakona
  http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/dokumenti/PRIJEDLOG%20ZAKONA%20O%20FISKALIZACIJI%20230712.pdf

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>