Archives

now browsing by author

 

Objava ministarstva financija : Od 1.siječnja 2013., stupa na snagu Zakon o fiskalizaciji

Ministarstvo financija na svojim internetskim stranicama objavilo je , 29.10.12, aktualnost o  početku primjene Zakona o fiskalizaciji s 1. siječnja 2013.

Objavu je potpisala pomoćnica ministra Nada Čavlović Smiljanec, te uz objavu datuma primjene zakona s 1.1.13,  tekst donosi ukratko  najvažnije radnje koje će ugostitelji i ostali obveznici fiskalizacije s 1.1.13 morati uraditi.

Link na tekst :

Ugostitelji jeste li spremni ?

 

Što je PKI

PKI (Public – key infrastrukture) je skup hardwera, softwera, ljudi, pravila i produkata potrebnih za kreiranje , upravljanje , distribuciju upotrebu, pohranu, otkazivanje digitalnih certifikata.

U kriptografskom smislu PKI je zapravo dogovor koji povezuje javne ključeve sa odgovarajućom identifikacijom pojedinog korisnika preko kontrole CA (certificate authority). Identifikacija korisnika mora biti jedinstvena unutar CA. U  ime i na ime CA,  treća strana može pružiti i izdati , te provjeravati identifikaciju. Veza je uspostavljena kroz proces registracije i izdavanja, koji ovisi o nivou sigurnosti koji se u vezi zahtjeva, te može biti kontrolirana softwerom pri CA ili ljudskim nazorom. PKI pravila koja osiguravaju vezu nazvana su Registration Authority (RA) . RA osigurava da je javni kljuć vezan upravo za ‘pojedinca’ , osobu, pravnu osobu , kojemu je dodjeljen.

Trenutno u Hrvatskoj jedino Fina osigurava upis pojedinca ili pravnih osoba u sustav PKI i ona je jedini CA partner u Hrvatskoj i  za sada ovlaštena za izdavanja digitalnih certifikata.

Skica PKI

Skica PKI

Više

http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_infrastructure

Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju

Prema najavama Ministarstva financija, Porezne Uprave, donošenje zakona o Fiskalizaciji se očekuje sredinom studenog. Tada će fina početi izdavati produkcijske certifikate .

Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju?

Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikat za potrebe fiskalizacije je da obveznik fiskalizacije treba biti registriran u sustav PKI. Ako obveznik fiskalizacije već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio.

U tom slučaju obveznik fiskalizacije treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju.

Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI

Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
  • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
  • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata

Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije – 1 primjerak,
  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja – 2 primjerka,
  • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na razdoblje od 5 godina, nakon čega je certifikat potrebno obnoviti.


Produkcijske aplikativne certifikate Fina će započeti izdavati po usvajanju Zakona.

Napomena: Uskoro će za obveznike fiskalizacije biti omogućena unaprijeđena verzija načina predaje dokumentacije koja podrazumijeva elektroničke obrasce odnosno elektroničku predaju dokumentacije za izdavanje aplikativnog certifikata.

Više :

http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1543

Rokovi fiskalizacije prema prijedlogu zakona

 

Datumi početka fiskalizacije prema prijedlogu zakona :

(1) Od 1. siječnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to za velike i
srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane
(Oznaka I područja NKD 2007.).

(2) Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to obveznike
fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak
motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih
zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.

(3) Od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije

Spremate li se za fiskalizaciju ? Tko su obveznici fiskalizacije…

Iz prijedloga zakona o Fiskalizaciji

Fiskalizacija općenito :

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koje se provode radi nadzora ostvarenog prometa u gotovini

Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Znači, gotovina nije samo keš nego sve što nije plaćanje na Žiro račun !

Obveznikom fiskalizacije smatra se :

1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak, te

2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit a koji su prema odredbama posebnih propisa obveznici izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Malim obveznikom fiskalizacije smatra se obveznik fiskalizacije iz članka 3. točke 1. ovoga Zakona, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrĎuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.

Iznimno od članka 3. ovoga Zakona, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik koji ostvaruje promete u slijedećim djelatnostima:

1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
2. prodaja ulaznica,
3. prodaja na tržnicama,
4. prodaja novina i dnevnog tiska,
5. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
6. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
7. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
8. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
9. pružanje bankarskih usluga, te
10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, telefon i
slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba

 

Poveznica na prijedlog zakona o fiskalizaciji :

http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/dokumenti/PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI 230712.pdf

 

Nabavite svoj program za vaš ugostiteljski posao

Programski proizvod IS Konobar – Astrum d.o.o.

Programski proizvod IS Konobar – Astrum, namjenjen je za pračenje poslovanja restorana, barova, kafića i
svih drugih ugostiteljskih objekata.

On može raditi sa ili bez, posebnog dodatka, dlanovnik računala, koje se drži u ruci,  sa ugrađenim programom za prikupljenje narudžbi gostiju na stolovima i bežićnim slanjem narudžbi u glavno računalo.

Programom se može pratiti robno/materijalno poslovanje,  kalkulacije cijena sa ulazima na skladišta, jednostavno
definirati normativi, primati narudžbe bežično sa stolova ako se koristi mali android uređaj, printati narudžba
za kuhnju i za na šanku,  jednostavno izdavati računi prema stolovima,  gostima i načinu plačanja.

Program omogučuje brzu jednostavnu i točnu pripremu narudžbe dobavljačima.

Za ugostiteljske poslovne subjekte koji imaju u lancu više restorana, ili više pogona u sklopu restorana,
ili više fizičkih udaljenih restorana ili ugostiteljskih pogona, jednostavno i točno, bez komunikacijskih
grešaka omogučeno je povezivanje  i besprijekorno točan prijenos podataka, a vlasniku centralna baza
podataka gdje može gotovo ON LINE pratiti cjelokupno poslovanje i vidjeti što se događa.

Program daje mnogo statističkih izvještaja potrebnih za zakonodavstvo ili potrebnih vlasniku za optimalizaciju
poslovanja.

Program obuhvaća sve zakonske promjene koje će doći fiskalizacijom, kao i izvedbu fiskalizacije u samom programu.

Također, u slučaju potrebe , može se povezati sa programom IS financijsko knjigovodstvo – Astrum.

Za narudžbu programa obratite se na :
042-816-002 ,  ili na 098-267-067 , Damir  ili mail astrum@astrum.hr

Fiskalne blagajne gotovo nitko ne nabavlja

 

Iako bi  od 1.1.2013 , na desetke tisuća ugostiteljskih radnji, malih, srednjih i velikih poduzetnika i obrtnika trebalo uvesti sistem naplate putem fiskaliziranih blagajni, gotovo nitko  ne kupuje ( osim malog broja povremenih upita i rijetkih kupaca) i ne pokazuje interes za nabavom ili uvođenjem fiskalnih blagajni.

Kako još nema ni tehničkih uputa oko strukture obrasca (računa) za slanje internetom u centralno računalo porezne uprave, IT tvrtke pitaju se kako će uopće u tako kratkom vremenu biti moguće izraditi softver, testirati te instalirati i tako fiskalizirati veliki broj naplatnih mjesta, pogotovo jer se i zna koliko je radnih dana u prosincu.

Potiho se i šuška da će ministar financija, možda,  i odgoditi primjenu ovog zakona .

Kompletan članak pročitajte na Business.hr portalu :

http://business.hr/ekonomija/debakl-liniceve-fiskalne-blagajne-gotovo-nitko-ne-kupuje-119572

Fina izradila programsku komponentu za potpisivanje XML poruka

24.9.2012
Fina je za Informatičke tvrtke koje će obveznicima uspostavljati sustav Fiskalizacije izradila programsku komponentu za potpisivanje XML poruka koje sadrže propisane elemente računa-Modul XmlSigner.  Modul je moguće integrirati u aplikativno rješenje za fiskalizaciju, a poruke se potpisuju aplikativnim certifikatom za fiskalizaiju.
Rezultat modula je ispravno potpisan XML račun, odnosno, račun s potpisom koji će prihvatiti Porezna uprava kada se pošalje web servisom. Modul XmlSigner je moguće koristiti u .NET i Java okruženju. Za korištenje XmlSigner modula potrebno je imati licencu.  Licence se naručuju popunjavanjem Narudžbenice . Naknadu za naručene licence, plaća tvrtka koja je licence naručila. Naknada se naplaćuje po licenci, a iznosi 350,00 kn (bez PDV-a). Plaća se na temelju izdanog računa.